21/06/2024
HomeTematy dniaPróbna matura w Łęczycy

Próbna matura w Łęczycy

matury próbne

Uczniowie łęczyckich szkół ponadpodstawowych przystąpili do próbnej matury. Test, jak ogłosiło Ministerstwo Edukacji i Nauki, przeprowadza się w celu informacyjnym, nie jest obowiązkowy. Dyrektorzy łęczyckich szkół średnich podjęli decyzję o jego przeprowadzeniu.

W środę, 6 grudnia, uczniowie klas maturalnych łęczyckich szkół ponadpodstawowych przystąpili do próbnej matury, w ZSZ Nr 1 – 44 osoby, w ZSZ Nr 2 im. Jadwigi Grodzkiej – 102 osoby, ZSMR w Piątku – 10 osób, w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego – 68 osób, łącznie do rozwiązania zadań testowych przystąpiło 226 uczniów. Test miał za zadanie umożliwić uczniom pracę z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań oraz zdiagnozować wiadomości i umiejętności opanowane przez uczniów w stopniu zadowalającym oraz wskazać ewentualne braki wymagające doskonalenia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że przeprowadzenie testu jest dobrowolne i co ważne pytania i zadania obejmują całość materiału, co oznacza, że istnieje możliwość nieudzielenia odpowiedzi na niektóre z nich, z uwagi na zakres materiału, który nie był jeszcze omawiany na lekcjach. Dobrowolność w zakresie przeprowadzenia testu oznacza, że w sytuacji kiedy szkoła podejmuje decyzje o przystąpieniu do egzaminu próbnego dyrekcja placówki powinna stworzyć warunki jak najbardziej zbliżone do tych, które obowiązują podczas egzaminu właściwego, czyli godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem, samodzielność w rozwiązywaniu zadań, zaznaczanie odpowiedzi na karcie egzaminacyjnej.

Harmonogram próbnej matury: 6 grudnia (środa), godz. 9 – język polski na poziomie podstawowym (240 minut); 7 grudnia (czwartek), godz. 9 – matematyka na poziomie podstawowym (180 minut); 8 grudnia (piątek), godz. 9 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, tj. język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski (120 minut).

Tory wąskotorówki
100 tysięcy zł na