29/05/2024
HomeTematy dniaPriorytet dla szlaku księżnej! Jakie jeszcze inwestycje w Łęczycy?

Priorytet dla szlaku księżnej! Jakie jeszcze inwestycje w Łęczycy?

sesja łęczyca

Za nami sesja budżetowa. Samorząd w Łęczycy zdecydował, że najważniejszą i najkosztowniejszą inwestycją będzie budowa szlaku księżnej Salomei. Zadanie wycenione zostało na kilka milionów złotych. Pieniędzy ma też wystarczyć na inne inwestycje w mieście.

Turystyczny szlak pieszo-rowerowy księżnej Salomei połączy Łęczycę z Tumem. W tej chwili dotarcie do grodziska przez łąki od strony Łęczycy jest dość trudne. Szlak liczyć ma 6 kilometrów, a inwestycja zrealizowana przez miasto Łęczyca i gminę Góra św. Małgorzaty.

Koszt przedsięwzięcia to kwota 4 700 000 zł.

Jak wygląda uchwalony na sesji budżet Łęczycy?

Dochody miasta stanowią kwotę : 66 343 370 zł, wydatki: 69 505 249,22 zł. Deficyt w kwocie : 3 161 879,22 zł, zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Rada zatwierdziła plan zadań inwestycyjnych w postaci: modernizacji, naprawy ulic i chodników na terenie miasta, wartość zadania 300 000 zł, wymiany chodnika na ulicy Kwiatowej za 95 000 zł, wykup prawa użytkowania wieczystego działki PKP – 40 000 zł, zakup małej architektury – 12 000 zł, budowy placu zabaw w parku miejskim – 100 000 zł. Radni, którzy wstrzymali się od głosu wyrazili wątpliwości, co do niektórych kwot planowanych wydatków. Zofia Wodzyńska poprosiła o szczegółowe przedstawienie dystrybucji środków finansowych zadysponowanych do JB Zieleń Miejska z przeznaczeniem na budowę i remonty ulic. W odpowiedzi na pytanie radnej dyrektor Adam Kujawa wyjaśnił, że trudno jest określić szczegóły, bo nie wiadomo jaka będzie cena materiałów. W uzupełnieniu głos zabrał burmistrz, Paweł Kulesza.

– Moje oczekiwania co do remontu dróg miejskich, to rekonstrukcja ulic Osiedlowej i Orzeszkowej oraz naprawa chodnika przy SP nr 4. Są to zadania umieszczone w planach inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku.

Dalsze pytanie radnej dotyczyło opieki społecznej.

– W mojej ocenie zaplanowana na opiekę społeczną kwota 100 000 zł jest niewystarczająca, podobnie jak na rodziny zastępcze. Co będzie w sytuacji, kiedy w trakcie roku zabraknie pieniędzy, tym bardziej, że za miejsce w domu pomocy społecznej trzeba zapłacić 5 500 zł. Jest to tym bardziej ważny problem, ponieważ w Łęczycy mieszka znaczny odsetek ludzi starszych – mówiła radna.

– W planowaniu budżetu dla opieki społecznej braliśmy pod uwagę 800 000 zł środków zewnętrznych – stwierdził burmistrz. – Podkreślam, że nie ma takiej sytuacji, abyśmy nie pomogli osobom potrzebującym, niemniej jednak, gdyby doszło do deficytu środków w tym dziale, będziemy musieli ten brak uzupełnić.

Wątpliwości radnej Agaty Szkop wzbudziła kwota 12 000 zł na zakup małej architektury.

– Na ile ławek wystarczy ta kwota? – pytała radna.

– Ławka kosztuje 800 zł, więc nietrudno policzyć ile sztuk możemy zakupić – odpowiedział włodarz Łęczycy.

Padło też pytanie o przychody z opłaty parkingowej.

– W skali roku jest to kwota ok. 300 000 zł, aczkolwiek znaczną pozycję stanowią wydatki w postaci kosztów naprawy parkometrów, w związku z częstym zjawiskiem ich dewastacji – poinformował P. Kulesza.

Za przyjęciem budżetu głosowało 11 radnych : Lidia Keller, Andrzej Domagała, Marek Jóźwiak, Marek Lisiecki, Karol Zieliński, Krzysztof Razik, Marcin Tober, Zbigniew Lizak, Tomasz Baranowski, Elżbieta Gajewicz-Kubiak, Michał Witkowski.

Czworo radnych wstrzymało się od głosu: Zofia Wodzyńska, Agata Szkop, Katarzyna Jeleńska, Zenon Koperkiewicz.

Przeciwnych głosów nie było.

Wójt stawia na nowo
Życzenia - Piekarni