22/04/2024
HomeTematy dniaPrezes stowarzyszenia LGD „Ziemia Łęczycka” odnosi się do zarzutów…

Prezes stowarzyszenia LGD „Ziemia Łęczycka” odnosi się do zarzutów…

monika twardowska

Kiedy 9 czerwca 2015 r. w Ratuszu Miejskim podpisywano umowę partnerską powołująca Lokalną Grupę Działania „Ziemia Łęczycka”, zakładano wszechstronne działanie na rzecz rozwoju regionalnego, w szczególności poprzez rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Strony umowy: Łęczyca reprezentowana przez burmistrza Krzysztofa Lipińskiego, gmina Łęczyca reprezentowana przez wójta Jacka Rogozińskiego, gmina Daszyna reprezentowana przez wójta Zbigniewa Wojterę i gmina Grabów reprezentowana przez wójta Tomasza Pietrzaka, zgodnie deklarowały podejmowanie starań o pozyskanie środków unijnych na wspólne przedsięwzięcia, które będą prowadzić do rozwiązywania lokalnych problemów. Jak zweryfikowało życie, działalność organizacji po ponad 7 latach w ocenie społeczeństwa budzi kontrowersje.

    Najwięcej wątpliwości wśród mieszkańców wzbudził wybór wniosków desygnowanych do dofinansowania w 2022 roku. Jak informuje prezes stowarzyszenia trzeci, ostatni nabór trwał od 21 listopada do 13 grudnia ubiegłego roku. Już w tej kwestii mieszkańcy zgłosili niemało pretensji.

–  Nikt nie miał wiedzy, że można składać wnioski o dofinansowanie istniejącej lub założenie nowej działalności – mówi przedsiębiorca prowadzący swój nieduży biznes. Niewątpliwie też bym złożył taki wniosek, ale trzeba mieć wiedzę. W mojej ocenie taka informacja powinna być ogólnodostępna, w gminie na tablicy ogłoszeń czy w prasie lokalnej, nie każdy mieszkaniec ma dostęp do Internetu a nawet jak ma, to musiałby wiedzieć czego i gdzie szukać. O podziale pieniędzy dowiedziałem się tzw. „pocztą pantoflową”, ale to już było po sprawie. To, co mnie i innych najbardziej zdenerwowało,  to podział pieniędzy wśród swoich. Patrzę na nazwiska i aż trudno uwierzyć. Między zarządzającymi stowarzyszeniem a podmiotami, które otrzymały wsparcie finansowe, istnieją powiązania rodzinne. Nie mówiąc już o tym, że sama przewodnicząca rady otrzymała dofinansowanie. Pragnę zaznaczyć, że nie jest to tylko mój głos. Dlatego chcielibyśmy dowiedzieć się z łam gazety i przeczytać wypowiedź kogoś z władz stowarzyszenia, kto wyjaśniłby nasze wątpliwości.

     O wyjaśnienia, o które prosi czytelnik, zwracamy się do prezes LGD „Ziemia Łęczycka”.

–  Informacja o naborze i terminie składania wniosków była ogłoszona zgodnie z procedurą na stronie stowarzyszenia 3 listopada, 18 dni przed terminem jego rozpoczęcia, czyli przed 21 listopada ubiegłego roku. Ogłoszenie było także przekazane do gmin i zamieszczone w mediach społecznościowych – mówi prezes Monika Twardowska. – Nabór trwał do 13 grudnia, szansę na pozyskanie dofinansowania, oprócz spełnienia kryteriów opisanych w wymogach danego naboru zwiększał termin złożenia dokumentacji, im szybciej tym lepiej. Sytuacja ta podyktowana była ograniczonością środków, teoretycznie mogło się zdarzyć, że np. 5 wniosków otrzymałoby taką samą liczbę punktów, w takim przypadku decydowała kolejność zgłoszeń. Informacja w terenie była, odbywały się też szkolenia dla chętnych, ale mieszkańcy nie wykazują dużego zainteresowania, czego potwierdzeniem jest fakt, że w drugim naborze, w 2020 roku byliśmy zmuszeni zwrócić środki do urzędu marszałkowskiego, bo nie było chętnych osób na pozyskanie dofinansowania. W ostatnim, trzecim naborze w działaniu 1 obejmującym obszar: podejmowanie działalności gospodarczej na 6 złożonych wniosków, wszystkie osoby otrzymały dofinansowanie. W obszarze 2 – rozwój działalności gospodarczej na 8 wniosków, dofinansowanie uzyskało 6 podmiotów, dwa pozostałe uzyskały odpowiednią liczbę punktów, ale nie otrzymały środków z uwagi na ich brak. W dziedzinie ogólnodostępnego rozwoju i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej dofinansowanie otrzymały: OSP w Lubieniu na modernizację budynku strażnicy wraz z montażem domku dla pszczół i owadów, kwota pomocowa to 246 569,00 zł, OSP w Leźnicy Małej na remont i wyposażenie pomieszczeń kuchni i korytarza w strażnicy, kwota dofinansowania: 247 240,00 zł, gmina Grabów na modernizację ogrodzenia stadionu – 99 999,00 zł i gmina Daszyna na wymianę pokrycia dachu wraz z montażem oświetlenia solarnego – 100 147,00 zł . W tej puli środków nie otrzymały: OSP w Pruszkach i Dobrogostach oraz miasto gmina Łęczyca. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że pieniądze zawsze budzą kontrowersje, ale nie może też tak być, że jeżeli osoby są spokrewnione, nie mogą otrzymać dofinansowania. Potwierdzam, że przewodnicząca rady jest moją kuzynką. Istniejące więzi rodzinne nie mają wpływu na kontrolę wydatkowania środków sprawowaną  przez urząd marszałkowski. Niezależnie od trudności i przeszkód, jakie stowarzyszenie było zmuszone pokonać to faktem jest, że od początku działalności pozyskaliśmy na ten teren ok. 4 mln zł. Apelujemy do wszystkich chętnych o kontaktowanie się z biurem w celu uzyskania informacji o kolejnych  naborach.

    Obecnie składka członkowska wynosi 50 zł rocznie od osoby, walne zgromadzenie zweryfikowało także składkę roczną od samorządów, miasto gmina Łęczyca z 15 000 zł na 20 000 zł, gminy Łęczyca i Grabów z 10 000 na 16 000 zł i gmina Daszyna z 5 000 na 10 000 zł – informuje prezes Twardowska.

Tego w Łęczycy jes
W Łęczycy mikrofon