16/06/2024
HomeWarto przeczytaćPorozumienie z fundacją „Maszerujemy”

Porozumienie z fundacją „Maszerujemy”

maszerujemy

Burmistrz Paweł Kulesza podpisał porozumienie współpracy z prezesem Fundacji Maszerujemy Marcinem Michalakiem dotyczące wspólnych działań polegających na podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, w tym rozwoju świadomości obywatelskiej i promowaniu Wojska Polskiego oraz służby wojskowej,

Fundacja Maszerujemy w swojej działalności skupia się nie tylko na edukowaniu z zakresu postaw narodowych oraz proobronnych, ale także działa na rzecz żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy służb mundurowych i służb specjalnych, zarówno czynnych zawodowo, jak i tych, którzy zakończyli swoją służbę.

– Optymistycznie zapatruję się na naszą współpracę, ponieważ nasze miasto to nie tylko historia szlachecka czy górnicza, ale także wojskowa. Mam tu na myśli choćby Bitwę nad Bzurą, której 85. rocznicę będziemy obchodzili w tym roku – mówi burmistrz Paweł Kulesza. – Mam nadzieję, że doświadczenie Fundacji Maszerujemy pomoże nam należycie urozmaicić program tegorocznych obchodów oraz wzbogaci swoją działalnością inne projekty, które będziemy realizowali.