12/07/2024
HomePowiatPod Łęczycą z pompą! Kłodawianka zakończona!

Pod Łęczycą z pompą! Kłodawianka zakończona!

kłodawianka

Przed kościołem pw. św. Marcina w Siedlcu miała miejsce uroczystość oddania do użytku wyremontowanego odcinka drogi „kłodawskiej” Topola Królewska – Radzyń. Remont zakończył się 4 miesiące wcześniej.

Historię remontu drogi przypomniał starosta Janusz Mielczarek.

– 12 sierpnia 2021 r. powiat łęczycki złożył wniosek do programu rządowego Polski Ład o sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez beneficjenta, polegającego na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 2506E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Topola Królewska – Radzyń. Złożyliśmy wniosek o środki finansowe z przeznaczeniem na remont jednego z najważniejszych odcinków dróg powiatowych: z Topoli Królewskiej do Radzynia. Po uzyskaniu akceptacji przystąpiliśmy do pozyskania stosownych pozwoleń i ustalenia niezbędnych uzgodnień. Pod koniec maja br. przeprowadziliśmy przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość zadania to kwota 14 284 558,28 zł, planowany wówczas termin zakończenia prac – 31 października 2023 roku. W połowie czerwca podpisaliśmy umowę z wykonawcą, prace remontowe rozpoczęliśmy się od strony Radzynia i objęły odcinek drogi biegnący przez gminę Grabów. Kolejne odcinki tej drogi, położone na terenie gmin Daszyna i Łęczyca były remontowane w roku obecnym. Współuczestnikami zadania oprócz powiatu były gminy: Grabów, Daszyna i Łęczyca. Dzięki współdziałaniu i współfinansowaniu zadań z zakresu drogownictwa możemy wyremontować znacznie więcej dróg powiatowych, co robimy, wkrótce rozpoczniemy realizację kolejnego zadania polegającego na remoncie drogi Janków – Leźnica Mała, Leszno – Kotowice. Wracając do drogi „ kłodawskiej” możemy być naprawdę dumni, to ważna inwestycja łącząca nie tylko dwa województwa ale również ośrodki turystyczne – podkreślił starosta. – Pierwotnie planowaliśmy termin ukończenia prac na 31 października 2023 roku, a dziś jest 7 lipca, czyli oddajemy ciąg komunikacyjny o prawie 4 miesiące wcześniej.

Zdanie przedmówcy podzielił w kilku słowach wójt gminy Grabów, Janusz Jagodziński.

– Chciałoby się powiedzieć nareszcie, przestała istnieć „droga wstydu”, jak mówili mieszkańcy województwa wielkopolskiego. To cieszy i dobrze rokuje na dalszą współpracę – stwierdził wójt.

Poświęcenia nowej drogi dokonał proboszcz parafii św. Marcina w Siedlcu, ks. Stanisław Kosiacki. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele gmin Grabów, Daszyna, Łęczyca – jako współpartnerzy zadania.

Gołębie porażone
Łódzkie na plus -