12/04/2024
HomePowiatPod Daszyną i w Witoni pompa! Wstęga przecięta, droga otwarta!

Pod Daszyną i w Witoni pompa! Wstęga przecięta, droga otwarta!

droga remont

Najpierw w Mazewie, a później w Witoni miała miejsce uroczystość przekazania do użytkowania drogi powiatowej z Mazewa przez Olesice do Witoni. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele powiatu i samorządów gmin Daszyna i Witonia. Poświęcenia inwestycji dokonał ksiądz proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Mazewie, Stanisław Mordoń.

Drogę powiatową z Mazewa do Drogi Krajowej 91 i dalej przez miejscowość Olesice do Witoni zrealizowano z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Na remont dróg powiatowych nr 2500 E z Mazewa do Jarochówka oraz 2503 E Olesice – Witonia powiat łęczycki, jako inwestor, otrzymał dofinansowanie w wysokości : 4 746 950,35 zł, przy całkowitej wartości zadania 5 335 329, 78 zł.

– To ważna droga łącząca dwie stolice gmin Daszynę i Witonię – mówił podczas uroczystości otwarcia starosta powiatu łęczyckiego, Janusz Mielczarek. – Nie mniej cennym jest fakt dobrej współpracy między samorządami powiatu i gmin, w aspekcie zarówno merytorycznym, jak i finansowym. Gmina Daszyna przekazała kwotę w wysokości ok. 147 000 zł, gmina Witonia 180 000 zł, resztę – ok. 260 000 zł przekazał powiat w ramach udziału własnego. Przy tej okazji zainteresowanym mieszkańcom wyjaśniam, że fragment bardzo zniszczonego odcinka drogi, od miejscowości Jarochówek do miejscowości Walew, czeka na dofinansowanie, na tzw. liście rezerwowej. Powiat trzykrotnie występował o środki na ten remont i dwukrotnie uzyskał odmowę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co jest niezrozumiałe, tym bardziej, że wskazany odcinek wymaga już nie remontu, ale przebudowy, w stanie obecnym jest to „droga wstydu”.

Recydywista gnał me
Wielka parada mikoł