21/06/2024
HomeWażneNowy komendant policji w Łęczycy

Nowy komendant policji w Łęczycy

nowy komendant

24 maja 2024 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania i objęcia obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego policji w Łęczycy. W ceremonii wziął udział I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektor Jarosław Rybka oraz przedstawiciele władz samorządowych.

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania oraz objęcia obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego. Ceremonia rozpoczęła się punktualnie o godzinie 13.30 złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości komisarza Pawła Kakarygę, pierwszemu zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi – inspektorowi Jarosławowi Rybce. W uroczystej zbiórce uczestniczył starosta łęczycki, burmistrzowie i wójtowie z powiatu łęczyckiego. Na zaproszenie odpowiedzieli przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół oraz instytucji współpracujących. W obecności szanownych gości inspektor Jarosław Rybka wręczył rozkaz personalny zdającemu obowiązki komendanta powiatowego policji w Łęczycy – inspektorowi Zbigniewowi Gruszczyńskiemu, powierzając mu obowiązki komendanta powiatowego Policji w Brzezinach. Następnie rozkaz objęcia stanowiska komendanta powiatowego policji w Łęczycy wręczył inspektorowi Marcinowi Grzelakowi.
Inspektor Zbigniew Gruszczyński w swoim wystąpieniu podziękował władzom samorządowym i współpracującym instytucjom za wsparcie i wkład w realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu łęczyckiego. Słowa podziękowania skierował również do policjantów i pracowników Policji. Następnie obejmujący stanowisko Komendant w ciepłych słowach przywitał zebranych gości oraz kadrę kierowniczą, policjantów i pracowników łęczyckiej Policji.
Inspektor Marcin Grzelak jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął 16 sierpnia 1994 roku. Od początku swojej kariery policyjnej służbę pełni w garnizonie łódzkim, gdzie obejmował stanowiska kierownicze. Od kwietnia 2017 roku pełnił funkcję komendanta powiatowego Policji w Brzezinach. Podczas blisko 30-letniej służby był wielokrotnie odznaczany, między innymi Brązowym Medalem za Długoletnia służbę i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

Powiatowa Majówka Z
Na łęczyckim rynku