29/05/2024
HomeTematy dniaNowe rondo w mieście nosi nazwę „Łęczyckich Górników”

Nowe rondo w mieście nosi nazwę „Łęczyckich Górników”

rondo górników

Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą nazwy tzw. ronda południowego. Samorządowcy zgodnie poparli uchwałę, na mocy której rondo przyjmie nazwę „Łęczyckich Górników”.

Zgodnie z projektem, po zakończeniu remontu drogi krajowej 91, na rogatkach miasta powstały dwa ronda : północne od strony Topoli Królewskiej i południowe od strony Łodzi. W kompetencji rady miejskiej było nadanie im nazw. Wcześniej uchwalono, że rondo od strony Topoli Królewskiej przyjmie nazwę Ojców Bernardynów, o nazwie ronda południowego postanowiono na ostatniej sesji. Nie jest to jeszcze decyzja ostateczna.

– Z planów geodezyjnych wynika, że przez rondo przebiega granica administracyjna między miastem a gminą Łęczyca. Taki podział własności przesądza o tym, że uchwałę w sprawie nazwy ronda winna też podjąć rada gminy Łęczyca, co jak mnie zapewnił wójt Jacek Rogoziński stanie się na najbliższej sesji – wyjaśnił Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy.

Ważne umowy powiatu
Szpetne ławki w cen