21/06/2024
HomeWideoNagrody im. Benedykta Polaka

Nagrody im. Benedykta Polaka

nagrody benedykta

W łęczyckim ratuszu spotkali się członkowie Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka, aby spośród 10 nominowanych wybitnych badaczy i ludzi nauki wytypować 2 osoby do otrzymania nagród i jednego wyróżnienia.

Podczas posiedzenia Członków Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka zebrani w drodze głosowania desygnowali spośród zgłoszonych 10 osób, wybitnych osobowości świata nauki dr hab. Martę Kolanowską i prof. Rimvydasa Petrauskasa do otrzymania nagrody. Kapituła przyznała jedno wyróżnienie dla dr Odpureva Gankhuyaga.

Dr hab. Marta Kolanowska została zgłoszona przez Ambasadę RP w Bogocie ( Kolumbia). Jest pracownikiem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Badaczka prowadzi prace naukowe w południowej części Kolumbii, gdzie współpracuje z przedstawicielami rdzennego kolumbijskiego plemienia. Wspólnie z naukowcami z innych ośrodków naukowych na świecie dąży do utworzenia rezerwatu przyrody w Dolinie Sibundy a w nim stacji badawczej pod auspicjami Uniwersytetu Łódzkiego.

Prof. Rimvydas Petrauskas zgłoszony przez Ambasadę RP na Litwie. Jest rektorem Uniwersytetu Wileńskiego i autorem kilku książek o Wielkim Księstwie Litewskim. Należy do nowego pokolenia historyków litewskich, którzy zinterpretowali znaczenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Dr Odpurev Gankhuyag zgłoszony przez Ambasadę RP w Mongolii, organizator badań polsko-mongolskich ekspedycji na pustyni Gobi.

Popis księdza na st
Od środy ruszają P