22/04/2024
HomeTematy dniaNadzwyczajna sesja ws. szpitala w Łęczycy

Nadzwyczajna sesja ws. szpitala w Łęczycy

szpital łęczyca

Rada powiatu zebrała się na nadzwyczajnej sesji, podczas której procedowano tylko jeden temat – podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do komisji konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szpitala w Łęczycy.

W związku ze śmiercią dyrektora ZOZ, Krzysztofa Kołodziejskiego i rezygnacją ze stanowiska zastępcy, Łukasza Michalaka, 26 września br. zarząd powiatu łęczyckiego podjął uchwałę o powierzeniu obowiązków dyrektora szpitala dotychczasowemu zastępcy. Tak informował wówczas starosta Janusz Mielczarek:

– Zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi składu tego organu, w pracach komisji winien wziąć udział członek Społecznej Rady Szpitala. Do wykonywania tej funkcji rada desygnowała radnego powiatowego, Józefa Mikołajczyka. Przepis mówi o przynajmniej pięcioosobowym składzie komisji, w której będzie pracował co najmniej jeden lekarz. W związku z tym proponuję, aby w skład organu weszli : lekarze, przewodniczący rady powiatu, Sławomir Biniewicz i radny powiatowy Krzysztof Hopaluk, a ponadto konsultant finansowy szpitala z ramienia powiatu – Bogdan Smok i ja, jako starosta łęczycki.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, w związku z czym przystąpiono do głosowania, oddzielnie na każdą z zaproponowanych osób. Wynik głosowania 14 za, przy 1 przeciwnym jednoznacznie przesądził o uzyskaniu akceptacji dla wszystkich zaproponowanych osób. Przewodniczącym komisji został starosta Janusz Mielczarek.

Tagi postu:
Ważne decyzje w „
<strong>Dachowanie a