22/04/2024
HomeWarto przeczytaćMożna już składać wnioski

Można już składać wnioski

dodatek węglowy

Dziś (17.08) weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w związku z czym można już składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego w wysokości 3 000 zł na gospodarstwa domowe, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęczycy. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska w pokoju nr 45 (II piętro) lub pod numerem telefonu – 24 721 03 37.

Wypełnione wnioski należy składać wyłącznie w Kancelarii Urzędu Miejskiego (parter).

Wnioski w formie w formie elektronicznej można pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa – https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf?fbclid=IwAR0v00Dq8o70K5CpoW6BXG2b_o5LHLK3gCLq5FsjgG0dT4wrWUB0UWJHUg0

Most zniszczony! Nie
Ewa Różańska z Ł