24/09/2023

No posts were found.

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, zorganizowało debatę społeczną z mieszkańcami gminy i

Wśród wędkarzy powstał konflikt, który przybiera na sile. Czy i kiedy jest szansa na jego rozwiązanie? Skontaktował się z nami pan

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, zorganizowało debatę społeczną z mieszkańcami gminy i

Wśród wędkarzy powstał konflikt, który przybiera na sile. Czy i kiedy jest szansa na jego rozwiązanie? Skontaktował się z nami pan

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, zorganizowało debatę społeczną z mieszkańcami gminy i

Wśród wędkarzy powstał konflikt, który przybiera na sile. Czy i kiedy jest szansa na jego rozwiązanie? Skontaktował się z nami pan

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, zorganizowało debatę społeczną z mieszkańcami gminy i

Wśród wędkarzy powstał konflikt, który przybiera na sile. Czy i kiedy jest szansa na jego rozwiązanie? Skontaktował się z nami pan

SPORT NEWS
BUSINESS NEWS

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, zorganizowało debatę społeczną z mieszkańcami gminy i miasta

Wśród wędkarzy powstał konflikt, który przybiera na sile. Czy i kiedy jest szansa na jego rozwiązanie? Skontaktował się z nami pan Maciej

W parafii  pw. św. Marcina w Siedlcu wierni świętowali zakończenie zbiorów. Uroczystość rozpoczęła się mszą, po której wszyscy spotkali się przy

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, zorganizowało debatę społeczną z mieszkańcami gminy i miasta

Wśród wędkarzy powstał konflikt, który przybiera na sile. Czy i kiedy jest szansa na jego rozwiązanie? Skontaktował się z nami pan Maciej

W parafii  pw. św. Marcina w Siedlcu wierni świętowali zakończenie zbiorów. Uroczystość rozpoczęła się mszą, po której wszyscy spotkali się przy

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, zorganizowało debatę społeczną z mieszkańcami gminy i miasta

Wśród wędkarzy powstał konflikt, który przybiera na sile. Czy i kiedy jest szansa na jego rozwiązanie? Skontaktował się z nami pan Maciej

W parafii  pw. św. Marcina w Siedlcu wierni świętowali zakończenie zbiorów. Uroczystość rozpoczęła się mszą, po której wszyscy spotkali się przy

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, zorganizowało debatę społeczną z mieszkańcami gminy i miasta

Wśród wędkarzy powstał konflikt, który przybiera na sile. Czy i kiedy jest szansa na jego rozwiązanie? Skontaktował się z nami pan Maciej

W parafii  pw. św. Marcina w Siedlcu wierni świętowali zakończenie zbiorów. Uroczystość rozpoczęła się mszą, po której wszyscy spotkali się przy

No posts were found.

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, zorganizowało debatę społeczną z mieszkańcami gminy i miasta Piątek oraz gminy Góra Świętej Małgorzaty. Zgromadzeni przedstawili oczekiwania w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Komendant powiatowy policji, insp. Zbigniew Gruszczyński, zaprosił mieszkańców do dialogu na temat wypracowania wspólnych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Mając na uwadze, że spotkanie stanowiło również kontynuację debaty, która odbyła się w minionym roku komendant przedstawił zrealizowane oczekiwania. Jednym z przykładów było omówienie wprowadzonego oznakowania przy moście w miejscowości Pokrzywnica, które usprawniło płynność ruchu. W dalszej cześć przedstawiono zasady działania aplikacji "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", podkreślając jakie znaczenie ma to narzędzie, w wymianie informacji na temat potencjalnych zagrożeń pomiędzy lokalną społecznością, a policją. Nie zabrakło informacji dotyczących obsługi oraz możliwości wykorzystania aplikacji "Moja Komenda" ułatwiającej kontakt z dzielnicowym. Podczas spotkania wypowiedział się też kierownik posterunku policji w Piątku, aspirant Krzysztof Augustyniak. W swoim wystąpieniu omówił

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, zorganizowało debatę społeczną z mieszkańcami gminy i miasta Piątek oraz gminy Góra Świętej Małgorzaty. Zgromadzeni przedstawili oczekiwania w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Komendant powiatowy policji, insp. Zbigniew Gruszczyński, zaprosił mieszkańców do dialogu na temat wypracowania wspólnych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Mając na uwadze, że spotkanie stanowiło również kontynuację debaty, która odbyła się w minionym roku komendant przedstawił zrealizowane oczekiwania. Jednym z przykładów było omówienie wprowadzonego oznakowania przy moście w miejscowości Pokrzywnica, które usprawniło płynność ruchu. W dalszej cześć przedstawiono zasady działania aplikacji "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", podkreślając jakie znaczenie ma to narzędzie, w wymianie informacji na temat potencjalnych zagrożeń pomiędzy lokalną społecznością, a policją. Nie zabrakło informacji dotyczących obsługi oraz możliwości wykorzystania aplikacji "Moja Komenda" ułatwiającej kontakt z dzielnicowym. Podczas spotkania wypowiedział się też kierownik posterunku policji w Piątku, aspirant Krzysztof Augustyniak. W swoim wystąpieniu omówił

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątku, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, zorganizowało debatę społeczną z mieszkańcami gminy i miasta Piątek oraz gminy Góra Świętej Małgorzaty. Zgromadzeni przedstawili oczekiwania w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Komendant powiatowy policji, insp. Zbigniew Gruszczyński, zaprosił mieszkańców do dialogu na temat wypracowania wspólnych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Mając na uwadze, że spotkanie stanowiło również kontynuację debaty, która odbyła się w minionym roku komendant przedstawił zrealizowane oczekiwania. Jednym z przykładów było omówienie wprowadzonego oznakowania przy moście w miejscowości Pokrzywnica, które usprawniło płynność ruchu. W dalszej cześć przedstawiono zasady działania aplikacji "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", podkreślając jakie znaczenie ma to narzędzie, w wymianie informacji na temat potencjalnych zagrożeń pomiędzy lokalną społecznością, a policją. Nie zabrakło informacji dotyczących obsługi oraz możliwości wykorzystania aplikacji "Moja Komenda" ułatwiającej kontakt z dzielnicowym. Podczas spotkania wypowiedział się też kierownik posterunku policji w Piątku, aspirant Krzysztof Augustyniak. W swoim wystąpieniu omówił