06/12/2022

No posts were found.

Od 2014 roku radny gminy Łęczyca, Marek Jakubowski, nie płaci za śmieci. Sprawę bada komisja rewizyjna. Sprawa była omawiana na ostatniej

Reaktywacja uroczystych obchodów Święta Górnika to wydarzenie bez precedensu w naszym regionie, któremu przyświeca cel oddania hołdu ludziom realnie tworzącym

Od 2014 roku radny gminy Łęczyca, Marek Jakubowski, nie płaci za śmieci. Sprawę bada komisja rewizyjna. Sprawa była omawiana na ostatniej

Reaktywacja uroczystych obchodów Święta Górnika to wydarzenie bez precedensu w naszym regionie, któremu przyświeca cel oddania hołdu ludziom realnie tworzącym

Od 2014 roku radny gminy Łęczyca, Marek Jakubowski, nie płaci za śmieci. Sprawę bada komisja rewizyjna. Sprawa była omawiana na ostatniej

Reaktywacja uroczystych obchodów Święta Górnika to wydarzenie bez precedensu w naszym regionie, któremu przyświeca cel oddania hołdu ludziom realnie tworzącym

Od 2014 roku radny gminy Łęczyca, Marek Jakubowski, nie płaci za śmieci. Sprawę bada komisja rewizyjna. Sprawa była omawiana na ostatniej

Reaktywacja uroczystych obchodów Święta Górnika to wydarzenie bez precedensu w naszym regionie, któremu przyświeca cel oddania hołdu ludziom realnie tworzącym

SPORT NEWS
BUSINESS NEWS

Od 2014 roku radny gminy Łęczyca, Marek Jakubowski, nie płaci za śmieci. Sprawę bada komisja rewizyjna. Sprawa była omawiana na ostatniej sesji,

Reaktywacja uroczystych obchodów Święta Górnika to wydarzenie bez precedensu w naszym regionie, któremu przyświeca cel oddania hołdu ludziom realnie tworzącym historię

„Rajd mikołajkowy”, którego organizatorem jest Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, za każdym razem przeciąga setki mikołajów! Tak też było w

Od 2014 roku radny gminy Łęczyca, Marek Jakubowski, nie płaci za śmieci. Sprawę bada komisja rewizyjna. Sprawa była omawiana na ostatniej sesji,

Reaktywacja uroczystych obchodów Święta Górnika to wydarzenie bez precedensu w naszym regionie, któremu przyświeca cel oddania hołdu ludziom realnie tworzącym historię

„Rajd mikołajkowy”, którego organizatorem jest Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, za każdym razem przeciąga setki mikołajów! Tak też było w

Od 2014 roku radny gminy Łęczyca, Marek Jakubowski, nie płaci za śmieci. Sprawę bada komisja rewizyjna. Sprawa była omawiana na ostatniej sesji,

Reaktywacja uroczystych obchodów Święta Górnika to wydarzenie bez precedensu w naszym regionie, któremu przyświeca cel oddania hołdu ludziom realnie tworzącym historię

„Rajd mikołajkowy”, którego organizatorem jest Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, za każdym razem przeciąga setki mikołajów! Tak też było w

Od 2014 roku radny gminy Łęczyca, Marek Jakubowski, nie płaci za śmieci. Sprawę bada komisja rewizyjna. Sprawa była omawiana na ostatniej sesji,

Reaktywacja uroczystych obchodów Święta Górnika to wydarzenie bez precedensu w naszym regionie, któremu przyświeca cel oddania hołdu ludziom realnie tworzącym historię

„Rajd mikołajkowy”, którego organizatorem jest Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, za każdym razem przeciąga setki mikołajów! Tak też było w

No posts were found.

Od 2014 roku radny gminy Łęczyca, Marek Jakubowski, nie płaci za śmieci. Sprawę bada komisja rewizyjna. Sprawa była omawiana na ostatniej sesji, choć już wcześniej – w sierpniu tego roku – samorząd omawiał ten problem. - W sierpniu br. z inicjatywy grupy radnych został zgłoszony wniosek o przeprowadzenie kontroli płatności za wywóz nieczystości z posesji radnego gminy Łęczyca, Marka Jakubowskiego. Jako samorządowcy - mówi wiceprzewodnicząca rady Jadwiga Frątczak - uznaliśmy za swój obowiązek zbadanie sprawy, w związku z uzasadnionymi przypuszczeniami, że radny nie wywiązuje się ze należnych opłat za wywóz nieczystości. Wątpliwości nasze powstały w związku ze znacznymi rozbieżnościami w liczbie osób uiszczających podatek od środków transportu, zamieszkujących wg oświadczeń, na posesji radnego. Zasada jest jasna, każdy mieszkaniec podlega obowiązkowi podatkowemu w całości, nie można traktować prawa wybiórczo. Jeżeli pełni się funkcję radnego, to jest się funkcjonariuszem publicznym a z tego wynika obowiązek poszanowania pieniędzy publicznych. Podczas sesji 19 września br. rada gminy

Od 2014 roku radny gminy Łęczyca, Marek Jakubowski, nie płaci za śmieci. Sprawę bada komisja rewizyjna. Sprawa była omawiana na ostatniej sesji, choć już wcześniej – w sierpniu tego roku – samorząd omawiał ten problem. - W sierpniu br. z inicjatywy grupy radnych został zgłoszony wniosek o przeprowadzenie kontroli płatności za wywóz nieczystości z posesji radnego gminy Łęczyca, Marka Jakubowskiego. Jako samorządowcy - mówi wiceprzewodnicząca rady Jadwiga Frątczak - uznaliśmy za swój obowiązek zbadanie sprawy, w związku z uzasadnionymi przypuszczeniami, że radny nie wywiązuje się ze należnych opłat za wywóz nieczystości. Wątpliwości nasze powstały w związku ze znacznymi rozbieżnościami w liczbie osób uiszczających podatek od środków transportu, zamieszkujących wg oświadczeń, na posesji radnego. Zasada jest jasna, każdy mieszkaniec podlega obowiązkowi podatkowemu w całości, nie można traktować prawa wybiórczo. Jeżeli pełni się funkcję radnego, to jest się funkcjonariuszem publicznym a z tego wynika obowiązek poszanowania pieniędzy publicznych. Podczas sesji 19 września br. rada gminy

Od 2014 roku radny gminy Łęczyca, Marek Jakubowski, nie płaci za śmieci. Sprawę bada komisja rewizyjna. Sprawa była omawiana na ostatniej sesji, choć już wcześniej – w sierpniu tego roku – samorząd omawiał ten problem. - W sierpniu br. z inicjatywy grupy radnych został zgłoszony wniosek o przeprowadzenie kontroli płatności za wywóz nieczystości z posesji radnego gminy Łęczyca, Marka Jakubowskiego. Jako samorządowcy - mówi wiceprzewodnicząca rady Jadwiga Frątczak - uznaliśmy za swój obowiązek zbadanie sprawy, w związku z uzasadnionymi przypuszczeniami, że radny nie wywiązuje się ze należnych opłat za wywóz nieczystości. Wątpliwości nasze powstały w związku ze znacznymi rozbieżnościami w liczbie osób uiszczających podatek od środków transportu, zamieszkujących wg oświadczeń, na posesji radnego. Zasada jest jasna, każdy mieszkaniec podlega obowiązkowi podatkowemu w całości, nie można traktować prawa wybiórczo. Jeżeli pełni się funkcję radnego, to jest się funkcjonariuszem publicznym a z tego wynika obowiązek poszanowania pieniędzy publicznych. Podczas sesji 19 września br. rada gminy