29/05/2024
HomeTematy dnia„Łęczycanka” myśli o przyjaznym otoczeniu dla spółdzielców. A co o inwestycjach myślą mieszkańcy?

„Łęczycanka” myśli o przyjaznym otoczeniu dla spółdzielców. A co o inwestycjach myślą mieszkańcy?

łęczycanka

Spółdzielnia mieszkaniowa to nie tylko budynki wielorodzinne, ale także teren wokół nich. W ocenie zarządu ważnym jest, aby otoczenie było przyjazne dla mieszkańców i stwarzało jak najlepsze warunki do życia i codziennego funkcjonowania.

– Rok 2022 jest już kolejnym, w którym SM „Łęczycanka” zajęła się między innymi porządkowaniem terenów międzyblokowych, a w szczególności ciągów komunikacyjnych i zieleni – mówi Jarosław Pacholski, prezes spółdzielni mieszkaniowej. – Po nowych ławkach, koszach, boisku i placu zabaw na osiedlu Belwederska, nasadzeniach zielonych przy ul. Konopnickiej, Dominikańskiej i Belwederskiej, przyszedł czas na kolejne prace. Rozpoczęliśmy wymianę nawierzchni ciągów pieszych na terenach zarządzanych przez spółdzielnię. W chwili obecnej zastępujemy stare, zniszczone płyty chodnikowe nową kostką betonową –chodnik od strony zachodniej bloku mieszkalnego Belwederska 75. Jest to ciąg komunikacyjny prowadzący do pawilonu handlowego, tak więc korzysta z niego dużo ludzi, nie tylko spółdzielców. Prace te skoordynowaliśmy z pracami prowadzonymi przez Urząd Miasta Łęczyca na ulicy ZWZ. Po zakończeniu tego etapu robót, przenosimy się na drugie osiedle , a dokładniej na remont ciągu pieszego w obrębie bloku Dominikańska 10a. Planowo prace na tych dwóch odcinkach powinny zakończyć się do 15.09.2022 r, w zależności od warunków atmosferycznych.

Wypowiedź prezesa uzupełnia jego zastępca, Rafał Andrzejczak.

– W naszej spółdzielni, dużą uwagę przywiązujemy do dbania o otaczające nas tereny zielone oraz aranżowanie przestrzeni poprzez zorganizowane nasadzenia. Przykładem takich prac

jest teren przed blokiem Belwederska 85, gdzie w tym roku po inwestycji ułożenia nowego chodnika , wzdłuż nieruchomości została zagospodarowana przestrzeń przed klatkami schodowymi. Dodatkowym urozmaiceniem jest zastosowanie jako element małej architektury, gabionów wypełnionych kamieniem, które spełniają funkcję dekoracyjną i

są w skali spółdzielni pewną nowością. Obecnie trwają prace pielęgnacyjne istniejących nasadzeń. Wymieniamy paliki podtrzymujące młode drzewka, wymieniamy podłoże na

ekologiczną korę co pozwoli uniknąć przypadkowych uszkodzeń sadzonek podczas koszenia trawników. Ze względów na duży obszar oraz ilość roślin wymagających pielęgnacji, prace te rozłożone są w czasie, jednak planowo do końca lata chcemy je zakończyć.

Zarząd spółdzielni – ze względu na upały – podjął decyzję o wstrzymaniu koszenia traw w zasobach spółdzielni, co wiąże się z troską o stan roślinności. Koszenie w trakcie trwających upałów ma negatywne skutki i rzutuje na stan trawy. Poprawia to również tzw. „małą retencje” wód opadowych, co przyczynia się pozytywnie dla środowiska.

Co o inwestycjach SM „Łęczycanka” myślą mieszkańcy? Czekamy na komentarze…

Burmistrz wręczył
Czy doszło do złam