22/04/2024
HomePowiatKto posprząta ten bałagan?

Kto posprząta ten bałagan?

nerwy rolnika

II etap remontu drogi powiatowej relacji Topola Królewska – Kłodawa rozpoczęto miesiąc temu od czyszczenia i pogłębiania przydrożnych rowów. Urobek w postaci ziemi, darni i góry śmieci, w tym zużytych opon samochodowych, znalazł się na polach okolicznych rolników.

– Mnie wychowano trochę inaczej. Może nie było tylu haseł, audycji, ulotek, ale od dziecka wiedziałem, że nie wolno wyrzucać śmieci, gdzie popadnie. Niestety, niektórzy nie stosują się do tych zasad i to widać na moim polu. Firma kopała i pogłębiała rów a to, co nie zmieściło się na skarpie rowu, znalazło się na mojej działce – mówi zdegustowany Andrzej Grzybowski. – Nikt, jak do tej pory, nie zajął się uprzątnięciem tego bałaganu, więc robię to sam. Czy również sam muszę udrożnić przepusty pod mostkami zjazdowymi na pola?

Skontaktowaliśmy się z Zarządem Dróg Powiatowych w Łęczycy.

– W ramach zakresu prowadzonych prac na drodze powiatowej nr 2506E nie jest przewidziane czyszczenie przepustów (mostków) pod zjazdami. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi (art. 30 ustawy o drogach publicznych) – mówi Beata Miłecka, zastępca dyrektora ZDP.

<strong>Bociek przyl
Kryminalni z Łęczy