16/06/2024
HomeWażne+Jest budżet! Jakie inwestycje w roku 2024?

Jest budżet! Jakie inwestycje w roku 2024?

sesja łęczyca

Budżet Łęczycy na przyszły rok zamknął się kwotą dochodów: 73 985 387,67 zł i wydatków: 79 695 575,48 zł. Skarbnik miasta poinformowała, że deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Burmistrz Paweł Kulesza poinformował o ważnych inwestycjach.

–  W przyszłym roku planujemy nowe i dokończymy tegoroczne inwestycje, takie jak przebudowa ulic na osiedlu Kwiatowym za ok. 100 000 zł, rozbudowa ulicy Wiejskiej także na kwotę ok. 100 000 zł. Ponadto Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” będzie wykonywała  bieżące naprawy i remonty ulic wg planu, który niebawem będzie przedstawiony, zgodnie z kwotą przyznaną jednostce na ten cel. Z innych ważnych inwestycji rozwijających kulturę fizyczną nie sposób nie wspomnieć o wodnym placu zabaw przy SP 4 i zlecenie opracowania dokumentacji na budowę basenu z lokalizacją przy kortach tenisowych, pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Wiosną rozpoczynamy budowę „Pierścienia księżnej Salomei”. Zwiększymy dostępność mieszkańców do usług opiekuńczych poprzez utworzenie dodatkowych 48 miejsc w żłobku miejskim. W przeszłym  roku zamierzamy sfinalizować urządzenie windy dla niepełnosprawnych urzędzie miejskim. Nie mniej ważną  i niezbędną inwestycją jest budowa szaletu miejskiego przy ulicy Żydowskiej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na ulicy Górniczej i Kolejowej poprzez montaż oświetlenia.

Burmistrz podziękował skarbnik miasta za bardzo dobre prowadzenie gospodarki finansami samorządu.

–  Kiedy rozpoczynałem pełnienie funkcji burmistrza w 2018 roku, zadłużenie miasta wynosiło ok. 10 000 000 zł, po 5 latach dług spadł do ok. 2 000 000 zł., przy czym w następnym roku spłacimy 1 000 000 zł, na 2025 rok zostanie 950 000 zł i to już będzie koniec zobowiązań finansowych.

    Budżet poparli : Karol Zieliński, Magdalena Koperska, Andrzej Domagała, Krzysztof Razik, Michał Witkowski, Lidia Keller, Zbigniew Lizak, Tomasz Baranowski, Marcin Tober, Marek Lisiecki oraz Marek Jóźwiak. Przeciw uchwale zagłosowaliAgata Szkop, Katarzyna Jeleńska oraz Zenon Koperkiewicz. Nieobecna była Zofia Wodzyńska.

Radna Agata Szkop mówi o braku zaufania do władz miasta.

– Było już wiele obietnic z których nie wszystkie zostały zrealizowane. Jako jeden z wielu przykładów mogę chociażby przytoczyć urządzenie windy dla niepełnosprawnych w urzędzie miejskim. Inwestycja miała być zrealizowana w bieżącym roku, tymczasem w budżecie na 2024 rok znów została w planie inwestycyjnym.