21/06/2024
HomePowiatGrabów wystąpi o prawa miejskie

Grabów wystąpi o prawa miejskie

sesja w grabowie

Samorządowcy z Grabowa jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie wsi Grabów praw miejskich.

W ostatnim czasie coraz więcej miejscowości wnioskuje o nadanie praw miejskich. Pomysł ten podjęto i wdrożono w życie także i w Grabowie.

– Z inicjatywą złożenia wniosku o nadanie praw miejskich wsi Grabów wystąpiła grupa mieszkańców – mówi wójt Janusz Jagodziński. – Uważam, że to dobry pomysł. Historycznie Grabów był miastem ok. 500 lat. Dlaczego więc w tej sytuacji nie powrócić do tradycji. Zgodnie z procedurą, na wstępie rada poparła wniosek, co zadecydowało o skierowaniu dokumentu do konsultacji społecznej. W ocenie społeczeństwa Gminy wniosek jest słuszny, stąd inicjatywa uchwałodawcza procedowana na sesji.

Przyjęcie projektu uchwały oznacza kontynuowanie procedury prowadzącej do uzyskania praw miejskich.

Rondo południowe. D
Radosne i... drogie