22/04/2024
HomePowiatGrabów chce być miastem!

Grabów chce być miastem!

grabów miasto

Samorządowcy postanowili wystąpić z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich.

– Podejmiemy działania i złożymy wniosek o przywrócenie miejscowości Grabów utraconych praw miejskich oraz wpisanie na listę Dziedzictwa Narodowego obchodów Dnia Palanta – mówi wójt Janusz Jagodziński. – Nie samą historią jednak żyjemy, budżet gminy na 2023 rok po stronie dochodów to kwota 38 000 000 zł. Wydatki zamykają się kwotą 42 000 000 zł. Deficyt w wysokości 4 000 000 zł pokryjemy nadwyżką z lat ubiegłych. Mimo mało sprzyjających warunków planujemy realizację kilku inwestycji: budowy studni głębinowej w Grabowie, rozbudowy sieci kanalizacyjnej, wymiany oświetlenia ulicznego z lam ledowych na sodowe, budowę chodnika dla pieszych w kierunku Dąbia, przebudowę trzech odcinków dróg w ramach Polskiego Ładu jako dalszej realizacji projektu zapoczątkowanego w roku ubiegłym.

Warto wspomnieć, że w 1870 r. miejscowość utraciła prawa miejskie. Tragiczną kartą w historii Grabowa jest wywiezienie w kwietniu 1942 r. 1200 osób do obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obecnie Grabów jest dużą wsią, posiadającą podstawowe placówki usługowe i handlowe.

Na Kaliskiej niszą
Magiczny koncert lau