21/02/2024
HomeTematy dniaDyrektorka odchodzi. Miasto ogłosiło konkurs

Dyrektorka odchodzi. Miasto ogłosiło konkurs

muzeum łęczyca

Do połowy lutego kandydaci chętni do objęcia dyrektorskiego stołka w łęczyckim muzeum na zamku mogą składać swoje aplikacje. Ostateczny termin mija 15 lutego. Jak informuje magistrat – obecna dyrektor Hanna Pawłowska złożyła wypowiedzenie umowy o pracę z okresem obowiązywania do 24 lutego br.

Niezbędne wymagania dla kandydata to:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego,

– posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w instytucjach związanych z działalnością kulturalną, w tym co najmniej 20letni staż na stanowisku kierowniczym,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

– brak bycia skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lum umyślne przestępstwo skarbowe,

– posiadanie nieposzlakowanej opinii,

– znajomość przepisów prawa w zakresie samorządowych instytucji kultury w tym ustawy o muzeach, finansów publicznych, zamówień publicznych, praw pracy.

Oprócz standardowych dokumentów wymaganych w większości procesów rekrutacyjnych, takich jak CV, list motywacyjny, dokumenty poświadczające wykształcenie, kwestionariusz osobowy itd., kandydat ubiegający się o stanowiska dyrektora muzeum musi przygotować autorską koncepcję programowo-organizacyjną muzeum, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe oraz potencjał rozwojowy.

Umowa o pracę z osobą zatrudnianą na stanowisko dyrektora muzeum zawierana jest na czas określony.

Obecna dyrektor muzeum Hanna Pawłowska pełni tę funkcję od wiosny 2017 r.

Tagi postu:
Atak zimy! Biała Ł
Mali łęczycanie wz