29/05/2024
HomeTematy dniaDuże emocje z powodu dużych pieniędzy!

Duże emocje z powodu dużych pieniędzy!

starostwo w łęczycy

Radny powiatowy Zbigniew Marczak nie pozostawił suchej nitki na zarządzających powiatem łęczyckim. Na sesji wielkie emocje wzbudziła sprawa wypłaconych dodatków specjalnych wicestaroście Wojciechowi Zdziarskiemu i skarbniczce Renacie Wilińskiej. Wicestarosta otrzymał ponad 100 tysięcy zł! Skarbnik powiatu dostała ponad 50 tysięcy!

Wypłaty dodatków specjalnych przysługują pracownikom za wykonywanie zadań specjalnych, dodatkowych wykonywanych poza określonym zakresem obowiązków. Czy wicestaroście Wojciechowi Zdziarskiemu i skarbnikowi Renacie Wilińskiej przysługiwała wypłata dodatków specjalnych od 2018 do 2020 roku?

Radny Zbigniew Marczak twierdzi, że nie.

– W oparciu o protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli wydatków starostwa na wynagrodzenia w latach 2018 – 2020 twierdzę, że starosta podpisując zarządzenie o wypłatach tych świadczeń dopuścił się przekroczenia uprawnień i popełnienia niegospodarności na szkodę powiatu – mówił Marczak. – Nieprawidłowości przy wypłacie dodatków specjalnych dotyczą okresu dwuletniego, podczas gdy w przepisach o finansach publicznych ustala się roczny okres ich otrzymywania przez pracownika. Jeżeli czas wypłaty przedłuża się powyżej roku przy niezmiennym tytule zadania, jak we wskazanych przypadkach, to świadczy o nieprawidłowości. Trudno też mówić o gospodarności, jeżeli na wypłatę tych dwóch świadczeń starostwo wypłaciło na rzecz dwóch osób kwotę w wysokości powyżej 150 tysięcy zł: wicestarosta otrzymał 100 080 zł a skarbnik 53 460 zł.

W odpowiedzi na wątpliwości radnego Marczaka, starosta wyjaśnił:

– Moja decyzja w sprawie wypłaty dodatków była przemyślana. W protokole pokontrolnym RIO z 2017 roku jest mowa o wypłacie byłemu staroście i skarbnikowi powiatu dodatków specjalnych. Kontrolujący nie określili tej czynności jako nieprawidłowość. W tej sytuacji w listopadzie 2018 roku podpisałem dyspozycję wypłaty dodatków specjalnych dla tych pracowników. Wicestaroście za nadzór w obszarze rozliczania środków unijnych w 2018 r. i nadzór za wprowadzenie planów naprawczych w placówkach oświatowych, dla których powiat jest organem prowadzącym. Skarbnikowi za nadzór nad rozliczaniem pieniędzy pozyskiwanych z zewnątrz. Wiem komu i za co wypłaciłem dodatki specjalne, nie przekraczając wydatków na paragrafie płacowym – twierdzi starosta Janusz Mielczarek.

Sprawą zajmie się komisja skarg, wniosków i petycji rady powiatu łęczyckiego, do której przewodniczący rady, Sławomir Biniewicz skierował skargę radnego Marczaka.

"Ganiałam po całej
Strażnicy chodzą p