16/06/2024
HomeWarto przeczytaćDlaczego burmistrz zwleka?

Dlaczego burmistrz zwleka?

burmistrz kulesza

Rada miejska w Łęczycy podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na przekazanie aportem działki budowlanej na rzecz TBS pod budowę bloku, jednak burmistrz Łęczycy działki jeszcze nie przekazał. Czy to oznacza, że TBS jednak bloku nie postawi?

Podczas ubiegłotygodniowej sesji miejskiej poruszony został temat nieprzekazania działki przy SP nr 4 dla TBS-u. Dopytaliśmy, czy działka trafi do TBS-u.

„Miasto nie przekazało działki na rzecz TBS. Rada miejska jedynie wyraziła zgodę na jej przekazanie. Samo przekazanie należy do kompetencji burmistrza miasta Łęczyca i jest zależne od tego, kiedy będą znane pełne informacje na temat formy budowy oraz finansowania bloku, który miałby powstać na tej działce. Gdy te informacje będą przekazane, wówczas podjęta zostanie decyzja o dalszych działaniach” – wyjaśnia pracownik wydziału promocji łęczyckiego urzędu miejskiego.

Informację z urzędu potwierdza prezes TBS, Andrzej Malinowski.

– Towarzystwo podjęło decyzję o budowie bloku wraz z infrastrukturą czyli parkingami, chodnikami, terenem zielonym dla 26 lokatorów na działce usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 4. Pierwotnym naszym zamiarem była realizacja inwestycji w systemie deweloperskim, jednak na przestrzeni ostatniego czasu, zarówno ceny materiałów jak i usług poszybowały w górę o ponad 100 procent. W tej sytuacji rozważamy budowę bloku w systemie czynszowym czyli z wkładem finansowym przyszłych mieszkańców, stąd obecnie rozwiązujemy zawarte wcześniej deklaracje potencjalnych lokatorów ze względu na diametralną zmianę warunków finansowych. Wówczas zainteresowanie mieszkaniami było duże, na wszystkie planowane mieszkania, jak będzie na nowych warunkach, trudno powiedzieć – tłumaczy prezes. – Nie rezygnujemy jednak z powziętego zamiaru budowy, wystąpiliśmy z pytaniem do Krajowego Banku Gospodarczego, skąd, mamy nadzieję, na pozyskanie kredytu. Ponadto wystąpiliśmy do starostwa powiatowego w Łęczycy o uzyskanie stosownych pozwoleń i uzgodnień, czekamy na dokumentację. W tej sytuacji burmistrz ma jeszcze czas na dokonanie czynności przekazania terenu pod budowę.

Będzie się działo
Nerwy na poczcie z p