21/06/2024
HomeWarto przeczytaćBurmistrzowie zapalili znicze

Burmistrzowie zapalili znicze

zapalili znicze

Burmistrz Łęczycy – Paweł Kulesza oraz zastępca burmistrza – Wojciech Czaplij zapalili znicze na grobach powstańców styczniowych pochowanych w Łęczycy.

Bohaterowie Powstania Styczniowego: Remigiusz Białkiewicz, Feliks Wojciech Fijałkowski, Klemens Wolski, Wincenty Nowak, Augustyn Thugutt oraz Stanisław Morawski spoczywają na cmentarzu parafialnym przy ul. Kaliskiej, Władysław Boetticher pochowany jest na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Górniczej.

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863r. atakiem powstańców na rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. Następnie rozszerzyło się na tereny Litwy, Białorusi i Ukrainy. Walki miały charakter partyzancki i wzięło w nich udział ponad 350 tysięcy osób. Doszło do około 1200 potyczek a najsłynniejsze z nich to bitwa pod Siemiatyczami i Węgrowem. Był to najdłużej trwający i najbardziej masowy zryw w historii XIX wiecznej Polski.

Niestety również jego końcowy bilans był tragiczny- dziesiątki tysięcy poległych, ponad 669 wykonanych przez Rosjan wyroków śmierci, zesłania na Syberię, konfiskaty majątków oraz wzmożona rusyfikacja ziem polskich.

Symboliczną datą zakończenia powstania jest 5 sierpnia 1864r.

Samorządy z pomocą
25 lat Blue Cafe! Ko