12/04/2024
HomePowiat9 milionów na zamek w Besiekierach

9 milionów na zamek w Besiekierach

zamek w besiekierach

W ramach II edycji „Polskiego Ładu” gminie Grabów zostały przyznane środki finansowe w wysokości 9 milionów zł zł na rekonstrukcję zamku w Besiekierach.

O planach rekonstrukcji średniowiecznej siedziby rycerskiej w Besiekierach mówi wójt Janusz Jagodziński.

– Zarówno ja, jak i mieszkańcy gminy, jesteśmy zadowoleni z uzyskanej pomocy finansowej na tak wspaniały cel, jak ochrona wiekowego zabytku. Odbyliśmy wspólne posiedzenie komisji rady gminy z udziałem mieszkańców, podczas którego uczestnicy spotkania wypowiadali się na temat przeznaczenia pozyskanych środków. Jest wstępna akceptacja planów rekonstrukcji kompleksu historycznego w Besiekierach, formalnie jeszcze na najbliższej sesji podejmiemy uchwałę odnośnie wydzielenia w budżecie kwoty w wysokości miliona zł tytułem wkładu własnego. W tym momencie mogę wskazać na zakres najbardziej pilnych prac do wykonania na obiekcie: zabezpieczenie korony murów zamkowych przed erozją wraz z uzupełnieniem ubytków, oczyszczenie elewacji, remont mostu, odmulenie stawu i fosy. Myślimy też o urządzeniu bazy noclegowo-gastronomicznej dla turystów.

Teneryfa w Łęczycy
Nad zalewami powstan